People Walking

Официална страница на проект "Комуникационен мениджмънт: Информационни потоци, системи за управление и степени на интегрираност на комуникациите в корпорации, неправителствени организации и държавни агенции в България" (КоМ: Инсист)

Настоящото изследване е проведено като част от проекта КоМ: Инсист (договор № КП-06-М25/3 от 14.12.2018), финансиран от Фонд “Научни изследвания“.

Новини

Научни публикации

Conceptual framework for communication management

Managing the communications of an organization in the 21st century is much more demanding than it used to be a few decades ago. The constant information flow and the inability to control public discussions result in a necessity for dialogic and constant connection with key publics and stakeholders. 

Author(s): Kalin Kalinov, Bogomil Kalinov

Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century

Партньори

fni_tansparent_edited.png
logo_su_bg_vertical_no_background.png
logo-BDVO-1x2.png
logo.jpg