Brain Storming on Paper

За екипа

Проектът привлече млади доктори за научна работа в страната, както и докторанти с интерес в областта на изследването.

гл. ас. д-р Калин Калинов

Ръководител на проекта

Щатен преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет "Св. Климент Охридски". Има дългогодишен опит като независим консултант в сферата на комуникациите в България и Великобритания. Автор е на редица публикации в областта на корпоративните комуникации и бранд наративите. Независим експерт към Програма „Творческа Европа“ на Европейската комисия.

д-р Любен Гешев

Практик с 10+ години опит в сферата на PR и маркетинговите комуникации в България. Докторска степен по "Убеждаваща комуникация" от Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ. С научен фокус управлението на комуникационните процеси, както и консумизма и ролята на ценностите при формиране и мотивация на консумативно поведение. Водил е лекции и презентации в СУ и БАН.

д-р Гергана Маркова

След защита на докторска степен за изследвания на технологиите в маркетинговите комуникации, д-р Гергана Маркова продължава проучванията си в областта на комуникациите, технологиите и иновациите в постдокторантска програма. Има изследователски интереси в сферата на рекламата, маркетинговите комуникации, трансмедийните наративи, както и практически опит в корпоративните комуникации в авиационния сектор. Автор е на над 10 научни публикации в България и Европа, голяма част от които представяни на международни научни форуми.  

д-р Христина Славова

Доктор по Обществени комуникации и информационни науки (СУ "Св. Климент Охридски). Автор на научни публикации и изследвания в областта на маркетинговите комуникации и семиотика на комуникациите в туризма. Съавтор на колективна монография "Управление на репутационни кризи". Хоноруван преподавател в УниБИТ (София) и Университет "Проф. д-р Асен Златаров" (Бургас). Дългогодишен професионален опит в сферата на туризма и обслужването. Член на управителния съвет на Бургаска регионална туристическа камара и член на Консултативния съвет по туризъм към община Поморие.

д-р Богомил Калинов

Докторска степен по "Ефективни комуникации и аудиовизуални услуги" от Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ. Завършил магистратура в Университета в Бирмингам (Великобритания) и дългосрочен докторантски обмен по програма "Еразъм" в Технически университет в Илменау (Германия). Научните му разработки са основно в сферата на новите медии и дигиталните комуникации. Пет години практически опит в сферата на комуникациите.

д-р Александър Калинов

Докторска степен в Югозападния университет "Неофит Рилски". Преподава в Националната академия за театрално и филмово изкуство и в ЮЗУ. Темата на дисертацията му е "Социалното предприемачество в сферата на изкуствата в България". Научните му интереси са в областта на културните индустрии и корпоративната социална отговорност.

Мануела Тотева

Докторант в катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция” на Факултета по журналистика и масова комуникация при Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 2002 г. до днес е участвала в реализацията на проекти в неправителствения сектор и големи международни компании от софтуерната индустрия, металургичната промишленост, финансите и търговията. Била е член на УС (2005-2016) и председател (2017) на Българското дружество за връзки с обществеността, член е на Съюза на журналистите в България и на Германската PR асоциация (DPRG).