Search
  • CoM:Insist

Стартира втора фаза от проекта

Updated: Apr 21

Анкетата насочена към професионалистите от сферата на комуникациите е публично достъпна от 21 априлОфициално стартира Фаза 2 от изпълнението на проекта, която включва провеждането на анкета сред работещи професионалисти от сферата. Това ще се осъществи чрез използването на специализирана онлайн платформа.


Анкетата е отворена и приема отговори от 21 април като от екипа на КоМ:Инсист изразяват надежда, че ще съберат необходимия брой респонденти до края на месеца. За постигането на тази амбициозна цел ще съдействат партниращите национални браншови организации – БДВО и БАПРА.


Анкетата е напълно анонимна. Тя съдържа 58 въпроса и отнема около 15 мин. за попълване. Получените резултати ще бъдат използвани единствено в контекста на изследването. Екипът се обръща към всички професионалисти от сферата на корпоративните комуникации в страната с молба да отделят време за попълване и да препращат на свои колеги, за да можем заедно да очертаем по-ясно и по-точно тенденциите, възможностите и предизвикателствата в развитието на сектора в България.


Можете да попълните анкетата на следния линк.

43 views