Search
  • CoM:Insist

Участие в ежегодния конгрес на EUPRERA

Гл.ас. д-р Калин Калинов, ръководител на проекта, взе участие в ежегодния конгрес на EUPRERA, който се проведе от 7 до 9 октомври в Памплона, Испания. Академичният форум е един от най-големите в сферата на комуникациите в Европа и на него гл.ас. д-р Калинов представи частични резултати от проекта КоМ: Инсист.


10 views