Search
  • CoM:Insist

Международна конференция „Светът в криза: Политики и медийни отражения”

Екипът на КоМ: Инсист взе участие във форума организиран от Югозападен университет „Неофит Рилски“

Изследователи от проекта взеха активно участие в проведената на 29 януари 2021 год. международна научна конференция „Светът в криза: Политики и медийни отражения“. Събитието е организирано от Центъра за нови медии и дигитална култура към Югозападен университет "Неофит Рилски".


Поради мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19 конференцията се проведе изцяло онлайн. Тя започна с пленарен доклад на проф. д-р Искра Баева от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.


Член на екипа на КоМ: Инсист се включи още в първия панел. Д-р Христина Славова направи презентация на тема „Българският туризъм по време на световна пандемия: политики и управление на комуникациите“. Във втория панел на събитието участие взеха д-р Любен Гешев („Ролята на стратегическата комуникация в консумативното общество по време на Индустрия 4.0“), д-р Гергана Маркова („Комуникационни аспекти на сигурността, безопасността и риска в контекста на технологиите и иновациите“) и докторант Мануела Тотева („Ролята на изкуствения интелект в трансформацията на ПР професията“). В последния трети панел също имаше трима участника от екипа на КоМ: Инсист. Това бяха ръководителят на проекта д-р Калин Калинов (Рамкиране и дефиниране на понятието „комуникационен мениджмънт”), д-р Богомил Калинов („Методи за изследване на ефективността в дигиталните комуникации“) и докторант Александър Калинов („Корпоративната социална отговорност като форма на комуникационен мениджмънт“).


Очакваме скоро статиите на участниците да бъдат публикувани в рецензиран сборник от конференцията.

23 views