Search
  • CoM:Insist

БАПРА потвърди партньорство с КоМ:Инсист

Updated: Apr 20

Браншовата организация обединяваща ПР агенциите в България се присъединява към проекта


Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА) официално ще подкрепи реализацията на проекта КоМ:Инсист. С това действие тя продължава своята политика да подпомага и утвърждава PR като дейност, работеща за развитието на съвременното общество чрез създаването и поддържането на платформа за обмен на добри практики.


БАПРА ще подпомогне Фаза 2 и Фаза 3 на проекта. Организацията ще съдейства за разпространяване на анкетата, ще улесни достъпа на изследователите до професионалисти от практиката в България и ще участва в популяризирането и разпространяването на резултатите.

БАПРА координира усилията в развитието на PR в България и работи за подобряване партньорството на PR бизнеса у нас с държавната и местната власт, академичните среди, бизнеса, гражданските организации и медиите. Организацията представлява своите членове пред български, чуждестранни и международни институции и организации и защитава техните права и интереси.


Екипът на КоМ:Инсист изразява искрена благодарност за доверието и подкрепата. Надяваме се на ползотворна съвместна работа!

20 views